Tiệm Vật Phẩm

09/25/2023 03:39:00

- Shop vật phẩm là một tính năng quan trọng cho phép người chơi mua những vật phẩm cần thiết trong quá trình trải nghiệm game. Tiệm bao gồm các loại tiền tệ : Tiên Ngọc, Nguyên Bảo, Vinh Dự, Phu Thê, Huy Chương

I. Tiệm Tiên Ngọc

Hiệp khách sẽ sử dụng Tiên Ngọc trong game để mua các vật phẩm cần thiết. Tiệm được chia ra làm hai loại vật phẩm : Thường Dùng và Giới Hạn Mua trong tuần.

II. Tiệm Nguyên Bảo

- Sử dụng Nguyên Bảo để mua các vật phẩm trưởng thành cho nhân vật mà không bị giới hạn mua.Nguyên Bảo có thể nhận miễn phí qua các hoạt động thường ngày trong game

III. Tiệm Vinh Dự

- Sử dụng điểm Vinh Dự để mua vật phẩm, mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần mua và sẽ đượi tạo mới vào sau 24H00.

IV. Tiệm Phu Thê

- Sử dụng điểm Phu Thê để mua các vật phẩm nhan duyên mà không giới hạn số lần.

V. Tiệm Huy Chương

Thông qua trợ chiến người chơi khác để nhận điểm Huy Chương và sử dụng để mua sắm vật phẩm.

Tin khác

;