Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
KUMANTHONG Hoàng Dung 14 205,939,909,252
Tramy20 Dương Gia 6 191,373,610,442
Vô Thường Nhạn Môn Quan 12 171,490,277,618
4 MinhKimViệt Đại Lý 3 164,851,962,059
5 ★mẹ︵bối★ Thiếu Lâm 1 117,523,001,431
6 ♰Yêu♰Thương♰Em Đào Hoa Đảo 2 114,808,082,678
7 AMG•Rùa Cục Súc Côn Lôn 13 65,042,021,684
8 ༺°Thủy Dao༻ Điểm Thương 5 52,833,255,510
9 ༄༂FM•ᏢQᎪᴭ࿐ Dương Gia 9 50,254,200,497
10 NaTa Trùm Cuối Côn Lôn 6 47,836,649,075
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
MaĐao Đông Phương Bất Bại 15 559,683,389
Hoang Thiên Đế Đông Phương Bất Bại 12 351,311,087
loc66666 Đông Phương Bất Bại 12 272,521,139
4 Đông Phương Bất Bại 16 233,614,210
5 ꧁༺Hắc°Ám༺꧁ Đông Phương Bất Bại 11 206,914,175
6 ✞ঔৣ۝སศ۝ঔৣ✞ Đông Phương Bất Bại 9 201,200,510
7 A Đây Nè Đông Phương Bất Bại 12 185,425,672
8 Kem Đông Phương Bất Bại 15 163,326,074
9 Bạch Công Tử Đông Phương Bất Bại 14 144,865,178
10 Cụ Đông Phương Bất Bại 14 133,754,680
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến thuy
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến hoa
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến tho
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến phong
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến tan
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Về trang chủ
;