[Sự Kiện] Tích Lũy Tiêu Hàng Ngày (8/11 - 12/11)

11/09/2023 10:48:53

【SỰ KIỆN】TÍCH LŨY TIÊU HÀNG NGÀY

► Thời gian: 00:00 ngày 8/11 - 23h59 ngày 12/11

►Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động mỗi ngày phát sinh tích lũy tiêu Ngân Phiếu đạt mốc tương ứng đều có thể nhận quà, mỗi ngày đều có thể tham gia nhận quà.
 • Hoàn thành mốc cao sẽ nhận được thưởng các mốc dưới.
 • Quà được phát trong vòng 24 tiếng vào ngày hôm sau.

1. Tích lũy tiêu 500 Ngân Phiếu

 • Bình thể lục Boss x5
 • Đá võ thần x50

2. Tích lũy tiêu 1000 Ngân Phiếu

 • Thiên Tinh x4
 • Địa Tinh x15
 • Quà võ sức tự chọn x1
 • Hộp kỹ năng võ thần cam x1

3. Tích lũy tiêu 2000 Ngân Phiếu

 • Đông Phương Bất Bại Tàn Hồn x8

4. Tích lũy tiêu 4000 Ngân Phiếu

 • Quà thần thú đỏ 2 sao x4

5. Tích lũy tiêu 6000 Ngân Phiếu

 • Tiên Nguyên Thạch x1
 • Đan tỷ lệ thuộc tính III x2

6. Tích lũy tiêu 8000 Ngân Phiếu

 • Quà tàn hồn võ thần cam x8
 • Hộp kĩ năng võ thần đỏ x2

7. Tích lũy tiêu 10000 Ngân Phiếu

 • Mật quyển lượt Đạt Ma x1
 • Bát quái nguyên thạch x5
 • Âm dương nguyên thạch x5

Tin khác

;