[Sự Kiện] Đổi Môc Tiên Ngọc Nhận Quà Cực Hot (23/10 - 24/10)

10/24/2023 04:26:13

【SỰ KIỆN】ĐỔI MỐC TIÊN NGỌC NHẬN QUÀ CỰC HOT

► Thời gian: 00:00 ngày 23/10 - 23h59 ngày 24/10

► Nội dung: Trong thời gian sự kiện phát sinh nạp đổi đơn Tiên Ngọc trong game đúng mốc nhận quà tương ứng. (dùng Ngân Phiếu đổi sang Tiên Ngọc đúng mốc)

1. Đổi mốc 3280 Tiên Ngọc (328 Ngân Phiếu):

 • Đông Phương Bất Bại Tàn Hồn*16
 • Chìa Bảo Tàng*20
 • Hộp Đá Bộ*5
 • Quà đan tăng bậc bách biến 1*50
 • Quà đan thuộc tính ngẫu nhiên 1*3
 • Thần Nguyên Thạch-Sơ*10

2. Đổi mốc 6480 Tiên Ngọc (648 Ngân Phiếu):

 • Quà bách biến đồng hành tự chọn 1*1
 • Chìa Bảo Tàng*30
 • Hộp Đá Bộ*10
 • Quà đan tăng bậc bách biến 1*100
 • Quà đan thuộc tính ngẫu nhiên 1*5
 • Thần Nguyên Thạch-Sơ*20

► Chú ý:

 • Sự kiện chỉ tính cho nạp đổi đơn Tiên Ngọc đúng mốc, không áp dụng cho tích nạp và các gói mua trực tiếp
 • Trong thời gian sự kiện, nạp đúng mốc Tiên Ngọc nào sẽ nhận quà mốc đó, mỗi mốc chỉ cần nạp 1 lần.
 • Mỗi mốc quà chỉ nhận 1 lần
 • Quà được gửi trong vòng 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Tin khác

;